Welkom op het inschrijfformulier. Vul hieronder uw gegevens in om u aan te melden.


Gegevens deelnemer 1

Aanhef

Inschrijven

  Zwemdiploma (verplicht om mee te gaan zwemmen)
  Deelname Nacht van Sterksel (€5)
  Bijzonderheden (onderaan opnemen)
Inschrijven


Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
  Ik ben een held, ik kom de hele week helpen !
  Zaterdag - opbouwen (9.00 - 15.00)
  Maandag ochtend

Rijden
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Keuze rondje
Zin in
Meedenken

Algemene voorwaarden
GEEN emailbevestiging

Informatie

JVW 2019

"Altijd Feest"

Informatie benodigde hulp

-

-

-

-

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor deelname en vrijwilligers:

 

 • Deelname is voor Sterkselse kinderen van 5 tot en met 15 jaar. Het is ook toegestaan om introducees aan te melden binnen deze leeftijd.
 • Uitgangspunt is dat ouders voldoende hulp bieden tijdens de JVW. Zonder hulp is het onmogelijk een leuke en veilige JVW te organiseren. De richtlijn is dat de ouders minimaal 1 dag per deelnemend kind helpen. Meer hulp is uiteraard zeer welkom!
 • Iedere vrijwilliger confirmeert zich middels opgave aan de gedragscode van JVW Sterksel. De gedragscode vind u op de formulieren-pagina.
   
 • De JVW maakt gebruik van de collectieve verzekering van de gemeente. Bij een eventuele aansprakelijkheid gaat altijd de eigen verzekering voor, daarna volgt de collectieve verzekering.
 • Buiten de programmatijden en tijdens de demonstratie-avond en "3 minutes of fame" kunnen wij geen toezicht houden op uw kinderen. Ouders/ verzorgers hebben zelf de verantwoordelijkheid over hun kinderen op deze momenten. Kinderen dienen rondom de aangegeven aanvangstijden en sluitingstijden te arriveren cq vertrekken, buiten deze tijden is er geen toezicht en mogen kinderen niet op het terrein verblijven.
 • Kinderen die mee gaan zwemmen dienen verplicht een zwemdiploma te hebben. Voor kinderen met beperkte zwem-ervaring wordt verwacht dat de ouders zich aanmelden voor begeleiding op de dag van zwemmen of andere wateractiviteiten.     
 • Heeft u twijfels over de veiligheid van uw kind in zijn algemeenheid of bij specifieke activiteiten dan dient u dit kenbaar te maken bij het bestuur, alsmede bij voorkeur uzelf aan te melden voor begeleiding van de groep waarin uw kind deelneemt.   
 • Ouders en helpers dienen altijd de instructies van de organisatie op te volgen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.
 • Aan ouders/vrijwilligers vragen wij gedurende de week (ook tijdens de pauzes) mee op te letten dat de kinderen gezellig met elkaar om gaan en veilig omgaan met materialen en gereedschappen. Gereedschappen mogen enkel door de leiding uitgereikt worden aan de kinderen zodat er toezicht is, kinderen mogen onder geen beding zelf gereedschappen uit de opslag halen.
 • De JVW is nadrukkelijk een “doe-week”. Dit betekent dat kinderen gegarandeerd vies worden alsook met diverse materialen gaan werken. Wij adviseren dan ook om altijd oude kleren te dragen. Wij doen er alles aan om risico’s tot een minimum te beperken maar kunnen dit nooit helemaal uitsluiten. Het werken met hamers, zagen e.d. brengt immers risico’s met zich mee. De beste remedie om ongelukken te voorkomen is voldoende begeleiding van de kinderen door de ouders. Meld je dus aan!
 • De JVW is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde kleding en of materialen. Gevonden voorwerpen kunnen na de schoolvakantie op school afgehaald worden.
 • Wij vinden het fijn als u de jeugdvakantieweek promoot op Social Media. Maar wij verzoeken u terughoudend te zijn met het plaatsen van foto’s van andermans kinderen. Namens de JVW zullen we enkel sfeer en overzichtsfoto's publiceren uit de openbare ruimte. Bij inschrijving gaat u er mee akkoord dat u of uw kind mogelijk te zien is op een gepubliceerde foto, tenzij u dit schriftelijk kenbaar maakt bij het bestuur. 
 • Het vastleggen en verwerken van persoonlijke gegevens is beperkt tot hetgeen door u vermeld op de opgave formulieren. Bij inschrijving gaat u akkoord met de vastlegging en verwerking van deze gegevens. De (bron) gegevens zijn enkel voor de bestuursleden toegankelijk. Waar relevant worden gegevens gedeeld met de betreffende groepsleiding. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. 

 • Alle ongebruikelijke zaken of risico’s dienen direct bij het bestuur gemeld te worden.

 • Het bestuur is te allen tijde bevoegd om maatregelen te nemen en in het uiterste geval deelnemers of vrijwilligers de toegang te ontzeggen.

Powered by Deelnemer.com